| Centrum lekarskie Alfa

żylaki powróżka nasiennego leczenie

21 maja 2018

Żylaki powrózka nasiennego – diagnostyka i leczenie

Żylaki powrózka nasiennego są poszerzeniem naczyń splotu wiciowatego. W populacji są częstym zjawiskiem, statystyki pokazują, że dolegliwość dotyka ok. 15 proc. mężczyzn. Należy różnicować żylaki na […]