Żylaki powrózka nasiennego – diagnostyka i leczenie

Żylaki powrózka nasiennego – diagnostyka i leczenie

Żylaki powrózka nasiennego – diagnostyka i leczenie

Żylaki powrózka nasiennego są poszerzeniem naczyń splotu wiciowatego. W populacji są częstym zjawiskiem, statystyki pokazują, że dolegliwość dotyka ok. 15 proc. mężczyzn. Należy różnicować żylaki na objawowe i idiopatyczne, czyli takie, które zostały rozpoznane przypadkowo. Diagnoza stawiana jest na podstawie badania fizykalnego i USG Doppler moszny. Do operacji kwalifikują się osoby, u których żylaki mogą być powodem niepłodności (stwierdzone odchylenia w składzie nasienia) oraz/ lub gdy dają dolegliwości dyskomfortu i bólu.

Jakimi metodami leczy się żylaki powrózka nasiennego? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak możemy Ci pomóc na Oddziale Urologii w Skoczowie.

Czym są żylaki powrózka nasiennego?

Żylakami powrózka nasiennego (łac. Variocele) określa się poszerzenia żył splotu wiciowatego (łac. plexus pampiniformis) i wewnętrznej żyły nasiennej powrózka nasiennego. Dotyczą ok. 15-20 proc. ogólnej populacji mężczyzn, zwłaszcza tych, z którzy mają problemy z płodnością.

Statystycznie znacznie częściej żylaki występują po stronie lewej z uwagi na uwarunkowania anatomiczne — lewa żyła jądrowa jest dłuższa niż prawa i uchodzi pod kątem prostym do żyły nerkowej lewej. Krew żylna nie odpływa prawidłowo z jądra, powodując wyższe ciśnienie hydrostatyczne krwi po stronie lewej. Zwiększone ciśnienie powoduje zastój krwi żylnej, czego następstwem jest przekrwienie i niedotlenienie jądra oraz ingerencja w mechanizm utrzymywania prawidłowej temperatury moszny. Skutkiem tego jest zaburzona czynność jąder w zakresie spermatogenezy oraz funkcje hormonalne.

Dolegliwości związane z występowaniem żylaków to:

  • ból okolicy moszny, 
  • dyskomfort, 
  • uczucie ciężkości jąder, 
  • czasem zmiana objętości jąder. 

Diagnostyka

Żylaki powrózka nasiennego indukują zmiany w składzie nasienia, będąc najczęstszą przyczyną zmniejszenia płodności męskiej. Głównymi stwierdzanymi zaburzeniami w spermiogramie (ocenie składu nasienia) są zmniejszenie ruchliwości i ilości plemników.

Diagnostyka żylaków powrózka nasiennego polega na badaniu fizykalnym oraz USG moszny z opcją oceny przepływów naczyniowych. Żylaki powrózka nasiennego oceniane są w skali od 0 do 3. W stadium 0 żylaki stwierdzane są tylko w USG Doppler, a w 3 widoczne są już gołym okiem.

Żylaki powrózka nasiennego —  wskazania do zabiegu i leczenie

Wskazaniem do zabiegu są dolegliwości bólowe spowodowane żylakami powrózka oraz zmiany w składzie nasienia.

Leczenie żylaków powrózka nasiennego jest operacyjne.

Istnieje kilka technik operacyjnych:

  • metoda laparoskopowa, 
  • zabieg mikrochirurgiczny,
  • klasyczny zabieg otwarty. 

W każdej z metod celem jest uwidocznienie oraz resekcja żyły nasiennej i jej ewentualnych gałęzi obocznych. Poprawa stanu nasienia obserwowana jest u ok. 80 proc. operowanych pacjentów, a literatura podaje poprawę płodności u ok. 50 proc.

Najczęstszym powikłaniem po zabiegu jest wodniak jądra, który może powstać po stronie operowanej.

Cennik usług medycznych:

Usługa medyczna Cena
żylaki powrózka sposobem chirurgicznym (nie
laparoskopowo)
1 400 PLN

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe w celu ustalenia terminu wizyty.

Imię i Nazwisko

Email/Telefon