Nowe kryteria leczenia zaćmy – co się zmieniło? | Centrum Lekarskie Alfa

Nowe kryteria leczenia zaćmy – na jakich zasadach będzie przeprowadzana operacja?

Nowe kryteria leczenia zaćmy – na jakich zasadach będzie przeprowadzana operacja?

nowe kryteria leczenia

nowe kryteria leczenia

Od 26 czerwca 2018 roku obowiązują nowe kryteria leczenia zaćmy. Teraz, by dostać się do kolejki na operację zaćmy refundowaną przez NFZ, pacjent musi spełnić kilka kryteriów medycznych. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu zmniejszenie kolejek na sfinansowane zabiegi.

Co zmieniło się dla pacjentów? Na jakich zasadach będzie przeprowadzana operacja zaćmy na naszym Oddziale Okulistyki w Skoczowie? Przeczytaj ten artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Co zmieniło się w zasadach kwalifikowania do zabiegów zaćmy?

Nowe wytyczne zmieniły przede wszystkim standardy wskazywania kryteriów medycznych, od których zależy, czy pacjent zostanie zakwalifikowany na operację zaćmy, czy też nie znajdzie się w kolejce. Wraz z 26 czerwca lekarz od momentu wypisania skierowania, aż do chwili, gdy zostanie przeprowadzony zabieg, ma obowiązek weryfikować stan zaawansowania choroby pacjenta.

Specjalista, który kieruje Cię na zabieg usunięcia zaćmy, ma obowiązek dołączenia do skierowania kopii wyników badań i konsultacji. Na podstawie tych dokumentów świadczeniodawca zabiegu (placówka, w której wykonujemy zabieg) może zweryfikować wskazane kryteria.

Nowe wytyczne zmieniły jeszcze jedną istotną kwestię. Wraz z końcem czerwca 2018 roku obowiązkowa jest dla pacjenta wizyta kwalifikacyjna, podczas której okulista ocenia stan pacjenta i upewnia się, że chory spełnia kryteria, dzięki którym kwalifikuje się do zabiegu. Wizyta kwalifikacyjna powinna odbyć się w terminie 30 dni od momentu, w którym chory zgłosił się do świadczeniodawcy.

Nowe kryteria leczenia zaćmy

Nowe kryteria leczenia zaćmy zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (w skrócie PTO). Według wytycznych PTO, aby pacjent mógł być zakwalifikowany do operacji zaćmy, okulista w trakcie badania z użyciem biomikroskopu musi stwierdzić u niego zmętnienie soczewki. Także pacjenci, których ostrość wzroku do dali jest lepsza niż 0.6 wg tablicy Snellena, nie mogą zostać wpisani na listę.

Są wyjątki od reguły – PTO wzięło pod uwagę szczególne sytuacje, w których pacjent może być zakwalifikowany do zabiegu, mimo tego, że nie spełnia wspomnianych już wcześniej standardów. W jakich sytuacjach okulista może wpisać chorego na listę?

  • jeśli choroba uniemożliwia leczenie lub diagnozę innych chorób oka;
  • jeśli pacjent nie tylko choruje na zaćmę, ale też jaskrę zamkniętego kąta lub boryka się z wąskim kątem przesączania, które z kolei może być przyczyną jaskry;
  • jeśli po operacji pierwszego oka występuje u pacjenta różnowzroczność przekraczająca 3,0 D;
  • jeśli pacjent wykonuje zawód kierowcy;
  • jeśli pacjent jest upośledzony lub chory umysłowo.

Skutecznie usuwamy zaćmę

Nowe regulacje pozwoliły znacząco skrócić czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy. Jeśli chcesz zapisać się na operację, skontaktuj się z naszą rejestracją. W Centrum Lekarskim Alfa w Skoczowie operacja zaćmy jest wykonywana w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dlaczego warto wybrać nasz Oddział Okulistyki w Skoczowie?

operacja zaćmy skoczów

Zostaw dane, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe w celu ustalenia terminu wizyty.

Imię i Nazwisko

Email/Telefon