Polityka prywatności i cookies


Administrator danych osobowych
§ 1


1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www. alfamedycyna.pl oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i udzielonymi zgodami marketingowymi.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych lub z Serwisu internetowego (dalej: „Dane Osobowe”) jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LEKARSKIE ALFA SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SĘDZIAK I WSPÓLNICY z siedzibą przy ul. Grażyny 9, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną … pod numerem KRS: 0000439966 ; NIP: 5471844059, REGON: 072171122, telefon kontaktowy: 33 811 81 78 i e-mail: bielsko@alfamedycyna.pl zwana dalej „Administratorem”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Regulaminem”.
3. Centrum Lekarskie Alfa jako podmiot świadczący usługi z zakresu opieki medycznej w celu realizacji obowiązków ustawowych ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych pacjentów, które wynikają z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Dane osobowe
§ 2


1. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, której te dane dotyczą.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych. Obowiązkiem naszej placówki jako podmiotu leczniczego jest prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnej z polskim prawem, która zawiera oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
3. Niezbędne dane osobowe, które potrzebne są do świadczenia usług medycznych, to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, jeśli został nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).
4. Skutkiem niepodania niezbędnych danych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego.
5. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jeżeli przetwarzane przez nas dane są niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, w celu zapewniania opieki zdrowotnej pacjentowi leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagana zgoda pacjenta.
 

Przetwarzanie danych osobowych
§ 3

 

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

1. W celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia i weryfikacji danych w trakcie umawiania wizyty na odległość (np. za pośrednictwem infolinii, rozmowy telefonicznej) na stanowiskach recepcyjnych lub w gabinecie lekarskim. (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta, oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).
2. W celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia. (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
3. W celu zbierania oraz archiwizowania oświadczeń, upoważnień innych osób do dostępu do Pana/Pani dokumentacji medycznej oraz podawania im informacji o Pana/Pani stanie zdrowia. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3, oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ).
4. W celu skontaktowania się telefonicznie lub drogą mailową, aby móc potwierdzić/odwołać/przedstawić umówioną wcześniej wizytę, przypomnieć o niej lub poinformować pacjenta o sposobie przygotowania się do zabiegu/badania. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem).
5. W celach marketingowych; możemy do Pana/Pani kierować informacje marketingowe dotyczące naszej działalności, oferty, usługach, promocjach, wydarzeniach, których jesteśmy organizatorami lub artykułach o tematyce prozdrowotnej. W komunikacji marketingowej w zależności od Pana/Pani decyzji wykorzystujemy adres e-mail lub/oraz numer telefonu. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2).
6. W celu kontaktu z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnym w naszym Serwisie internetowym. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 

Przekazywanie danych osobowych
§ 4


Dane osobowe przekazujemy:
• innym podmiotom leczniczym, z którymi współpracujemy, by zapewnić ciągłość leczenia;
• pracownikom/współpracownikom Centrum Lekarskiego Alfa;
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Pana/Panią;
• dostawcom usług, którzy zaopatrują nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym mamy możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 

Prawa Pacjenta/Użytkownika Serwisu
§ 5


Pacjent/Użytkownik Serwisu internetowego ma prawo do:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• do wycofania zgody;
• dostępu do danych osobowych;
• do ograniczenia, sprostowania lub przenoszenia danych;
• żądania usunięcia danych osobowych – tylko w sytuacjach, w których nie jesteśmy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Lekarskie Alfa może Pan/Pani skontaktować się z nami drogą pocztową (ul. Grażyny 9, 43-300 Bielsko-Biała) lub elektroniczną (bielsko@alfamedycyna.pl).
Centrum Lekarskie Alfa środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych.
Centrum Lekarskie Alfa zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w przypadku wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych lub w sytuacji zmian w polskim prawie.
 

Polityka Cookies
§ 6


1. Administrator Serwisu internetowego zbiera informacje zawarte w plikach Cookies w sposób automatyczny. Cookies, nazywane też ciasteczkami, są to maleńkie porcje informacji, które są zapisywane przez przeglądarkę. W ten sposób Serwis internetowy jest w stanie zapamiętać preferencje Użytkownika, a także są one personalizowanie w zakresie wyświetlanych treści, a nawet reklam. Ciasteczka nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Użytkownika, ani nie mają też żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji Serwisu internetowego, m.in. za ich pomocą możliwe jest tworzenie statystyk odwiedzin czy publikowanie spersonalizowanych reklam.
3. Za pomocą plików Cookies Administrator zbiera następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego etc. Pliki cookies nie identyfikują w żaden sposób danych osobowych Użytkownika, ani też nie przekazują ich dalej. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje je tylko za zgodą Użytkownika.
4. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, wystarczy, że zmieni ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Pozwól sobie na komfort, jaki daje kompleksowa oferta

zabiegów, diagnostyki oraz profilaktyki w Centrum Lekarskim ALFA

Wasza opinia jest dla nas ważna
Logo facebook-a Dodaj opinię na Facebooku Logo strony Kliniki.pl Dodaj opinię na Kliniki.pl

Grafika wiadomość

Kompetentni ludzie, na odpowiednim miejscu. Zostałem potraktowany z uwagą i zaangażowaniem. Problemów przy rejestracji nie było. Polecam.

Ania K.

Grafika wiadomość

Polecam, polecam ,polecam!!! Okulistyka na najwyższym poziomie. Byłem z 75 letnią mamą do usunięcia zaćmy. Lekarze i obsługa pań w rejestracji bardzo dobra...

Krzysztof F.

Grafika wiadomość

Kompetentni ludzie, na odpowiednim miejscu. Zostałem potraktowany z uwagą i zaangażowaniem. Problemów przy rejestracji nie było. Polecam.

Ania K.

Grafika wiadomość

Polecam, polecam ,polecam!!! Okulistyka na najwyższym poziomie. Byłem z 75 letnią mamą do usunięcia zaćmy. Lekarze i obsługa pań w rejestracji bardzo dobra...

Krzysztof F.

Nasi partnerzy